Jesteśmy do Twojej dyspozycji

Centrala ChargeIn

+48 664 155 455

Call Center Elli

+48 664 155 460

Call Center VWFS

+48 664 155 470

Call Center Stellantis

+48 664 155 480

DANE KONTAKTOWE

+48 664 155 455

biuro@chargein.com

Biuro Warszawa

ul. Domaniewska 52
02-672 Warszawa

LabHub Ełk

Park Naukowo-Technologiczny
ul. Podmiejska 5
19-300 Ełk

DANE REJESTROWE

ChargeIn Holding Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (adres siedziby: 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 52 REGON: 526390620, NIP:7011164565), wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0001058093, Kapitał zakładowy 4.000.000 złotych

ChargeIn Distribution Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (adres siedziby: 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 52, REGON: 522513793, NIP:7011095918), wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000977067

ChargeIn CPO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (adres siedziby: 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 52, REGON: 522808382, NIP: 7011100884), wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000986332

ChargeIn MSP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (adres siedziby: 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 52, REGON: 526666051, NIP: 7011169083), wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0001063635