Kontakt

Zapytaj o ofertę

Dane kontaktowe

+48 519 407 813

biuro@chargein.com

Call Center Enel X Way:

+48 500 480 485

Call Center Elli:

+48 500 111 345

Nasze oddziały

Biuro Warszawa

ul. Jana i Jędrzeja Śniadeckich 17

00-654 Warszawa

LabHub

Park Naukowo-Technologiczny

ul. Podmiejska 5

19-300 Ełk

ChargeIn Holding Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (adres siedziby: 00-654, Warszawa, ul. Jana i Jędrzeja Śniadeckich 17, REGON: 526390620, NIP:7011164565), wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0001058093, kapitał zakładowy 4.000.000 złotych

ChargeIn Distribution Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (adres siedziby: 00-654, Warszawa, ul. Jana i Jędrzeja Śniadeckich 17, REGON: 522513793, NIP:7011095918), wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000977067, kapitał zakładowy 5.000 złotych

ChargeIn CPO Prosta Spólka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (adres siedziby: 00-654, Warszawa, ul. Jana i Jędrzeja Śniadeckich 17, REGON: 522808382, NIP: 7011100884), wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000986332, kapitał zakładowy 200.000 złotych

ChargeIn MSP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (adres siedziby: 00-654, Warszawa, ul. Jana i Jędrzeja Śniadeckich 17, REGON: 526666051, NIP: 7011169083), wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0001063635, kapitał zakładowy 5.000 złotych