POLITYKA COOKIES

Aplikacja, z której Użytkownicy korzystają z Usługi ładowania Pojazdów oraz Strona WWW, wykorzystują pliki cookies, aby zapewnić lepsze i bezpieczniejsze korzystanie z Aplikacji oraz Strony WWW przez Użytkowników.

Niniejszy dokument określa zasady wykorzystania plików cookies przez CHARGEIN MSP SP. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Domaniewskiej 52, 02-676 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0001063635, numer NIP 7011169083, numer REGON 526666051, a także przez inne podmioty je wykorzystujące (dalej jako: ChargeIN MSP”).

1.PLIKI COOKIES
ChargeIN MSP używa „ciasteczek”, które są zbiorem danych informatycznych (głównie plik tekstowy), tworzone automatycznie, gromadzone i przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika Strony WWW oraz Aplikacji. Informacje zawarte w plikach cookie są odczytywane wyłącznie przez ChargeIN MSP, dzięki czemu ułatwiają korzystanie ze Strony WWW oraz Aplikacji. Pliki cookies mogą być przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika tymczasowo – do czasu wylogowania z Aplikacji lub opuszczenia Strony WWW bądź do momentu, w którym upłynie data ważności plików cookies, albo do czasu ich usunięcia przez Użytkowników.
2.CO ZAWIERAJĄ PLIKI COOKIES
Pliki Cookies najczęściej zawierają następujące dane (i) niepowtarzalny numer, (ii) nazwę strony internetowej, z której pochodzą, (iii) czas przechowywania na urządzeniu końcowym Użytkownika. Pliki Cookies nie powodują zmian w konfiguracji urządzeń końcowych Użytkowników.
3.PLIKI COOKIES WYKORZYSTYWANE PRZEZ CHARGEIN MSP
ChargeIN MSP wykorzystuje na Stronie WWW oraz w Aplikacji następujące pliki cookies:
  1. statystyczne,
  2. funkcyjne,
  3. marketingowe,
  4. sesyjne,
4.CEL WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIES PRZEZ CHARGEIN MSP
ChargeIN MSP wykorzystuje plikie cookies, w celu:
  • dostosowania zawartości Strony WWW oraz Aplikacji do preferencji i potrzeb Użytkowników,
  • udoskonalenia sposobu korzystania przez Użytkowników ze Strony WWW oraz Aplikacji,
  • utrzymania sesji Użytkownika Strony WWW oraz Aplikacji ,
  • statystyczny korzystania przez Użytkowników ze Strony WWW oraz Aplikacji (Google jest jednym z zewnętrznych dostawców w naszych witrynach. Wykorzystuje również pliki cookies, znane jako pliki cookie DART, do wyświetlania reklam użytkownikom naszej witryny na podstawie ich wizyty na stronie www.website.com i innych witrynach w Internecie. Jednak użytkownicy mogą odmówić użycia plików cookies DART, odwiedzając reklamę Google i sieć partnerską Polityka prywatności pod następującym adresem URL –https://policies.google.com/technologies/ads).
5.WYŁĄCZENIE PLIKÓW COOKIES PRZEZ UŻYTKOWNIKA
Użytkownik Strony WWW ma możliwość za pomocą przeglądarki internetowej zmienić ustawienia bądź usunąć pliki cookies (szczegółowe informacje na ten temat zawarte są w ustawieniach każdej przeglądarki internetowej, z której korzysta Użytkownik). Użytkownicy posiadający Profil Użytkownika w Aplikacji mogą również zmienić ustawienia plików cookies w stosownej zakładce znajdującej się w Aplikacji.
6.ZMIANY POLITYKI COOKIES PRZEZ CHARGEIN MSP
ChargeIN MSP zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki Cookies. Wprowadzone zmiany wchodzą w życie w dniu zaktualizowania Polityki Cookies. Wszelkie zmiany Polityki Cookies są dostępne na Stronie WWW oraz w Aplikacji.