Jakie ulgi mają posiadacze samochodów elektrycznych w Polsce?

Nie wszystkie osoby w Polsce wiedzą, że posiadacze samochodów elektrycznych cieszą się wieloma przywilejami:

  • Poruszanie się mieście bus pasem. Czas dojazdu na spotkania spada niesamowicie szczególności w dużych miastach
  • Brak opłat za parkowanie
  • W przypadku pojazdu elektrycznego maksymalna wysokość wsparcia dla osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej wynosi 30 proc. ceny nabycia, lecz nie więcej niż 37,5 tys. zł. Dotacja może być udzielona, jeśli cena nabycia takiego pojazdu nie przekracza 125 tys zł
  • Niskie koszty użytkowania
  • Darmowy wjazd do stref czystego powietrza
  • Odpisy podatkowe

Galeria