Jak stacja ładowania wpływa na instalację fotowoltaiczną?

Stacja ładowania samochodów elektrycznych nie posiada negatywnego wpływu na instalację fotowoltaiczną.

Zaletą zastosowania stacji ładowania samochodu elektrycznego w instalacji PV jest brak strat w przypadku magazynownia energii przez operatora. Całkowita energia zostaje zmagazynowana w baterii samochodu, dzięki czemu możemy wykorzystać 100% produkowanej energii elektrycznej.

Samochód elektryczny jest wówczas magazynem energii, gdzie energia może zostać spożytkowana w transporcie. W standardowym rozwiązaniu energia jest magazynowana przez dostawce energii elektrycznej, który pobiera 20%-30% energii za tę usługę.

Najlepszym wyborem jest założenie własnej stacji ładowania już na etapie budowy instalacji fotowoltaicznej. Zabezpieczenie stacji ładowania montowane jest już w nowej rozdzielnicy AC w związku z czym nie wykonujemy zmian w istniejącej rozdzielnicy domowej. Koszty instalacji stacji ładowania są wtedy dużo niższe – ok. 50% w porównaniu do instalacji samej stacji ładowania i łączeniem jej do rozdzielnicy AC.

Galeria