Dlaczego istnieje dofinansowanie do instalacji fotowoltaicznej połączonej ze stacją ładowania?

Instalacje fotowoltaiczne są dużym problemem dla systemu elektroenergetycznego w Polsce. Ich rozproszenie genereuje duże koszty. System elektroenergetyczny przystosowany był do sytuacji gdzie w poszczególnych rejonach były odbiory i prąd płynął tylko w jednym kierunku. Aktualnie przy słonecznych dniach prąd zaczyna płynąć w drugim kierunku. Jest to sytuacja wymagająca wymiany transformatorów. 

System elektroenergetyczny czeka w Polsce transformacja, jednak nie może ona się odbyć tak szybko jak było to w przypadku rynku fotowoltaicznego.

Stacja ładowania, która może być swoistym odbiorem energii z instalacji fotowoltaicznej jest rozwiązaniem dla całego systemu elektroenergetycznego, ponieważ ładowanie samochodów elektrycznych jest tak samo rozproszone jak instalacje fotowoltaiczne.

Rozwój elektromobilności wpłynie pozytywnie na system elektroenergtyczny w Polsce, dlatego wszystkie dofinansowania OZE będa uwzględniały samochody elektryczne w swoich planach.

Galeria