Czym jest optymalizacja mocy?

Optymalizacja mocy gwarantuje, że zapotrzebowanie grupy stacji ładowania jest dynamicznie zarządzane tak, aby nie przekroczyć ustalonego progu. Gdy dostępna moc nie wystarcza do naładowania wszystkich pojazdów elektrycznych przy pełnej mocy, moc jest dynamicznie równoważona między stacjami ładowania:

  • Algorytm wykrywa szybkość ładowania samochodu i rozdziela pozostałą moc między inne samochody.
  • W zależności od pory dnia, dnia tygodnia, pory roku można ustawić różne ograniczenia mocy maksymalnej.

Enel X Way jest liderem w kwestii optymalizacji mocy stacji ładowania. Jako jedyny ma możliwość połączenia 2000 stacji ładowania w jednej grupie. Daje to możliwość zastosowania optymalizacji mocy na całych obiektach. Jest to szczególnie istotne w dzisiejszych czasach, gdy najważniejsze jest racjonalne wykorzystywanie dostępnej mocy.

Zastosowanie optymalizacji mocy na początku inwestycji pozwala na bezproblemowe dodanie kolejnych stacji ładowania na obiekcie, bez nakładania dodatkowych kosztów w instalacji elektrycznej.

Więcej informacji: https://www.avitron.pl/oferta/systemy-zarzadzania-stacjami-ladowania/

Galeria