Czy samochód elektryczny jest ekologiczny w Polsce?

  • Sprawność całkowita elektrowni węglowej to ok. 40-45%.
  • Sprawność silnika spalinowego to 30%-40%.
  • Sprawność silnika elektrycznego to standardowo 90%.

W elektrowniach węglowych stosowane są różnego typu dodatkowe instalacje redukujące emisję spalin, np. instalacje odazotowania spalin (redukcja NOx), instalacje odsiarczania spalin (redukcja SOx), różnego rodzaju filtry, np. kominowe. Występuje tutaj duża redukcja emisji spalin. Elektrownie to scentralizowane wytwarzanie energii, w związku z czym łatwo je kontrolować.

A co z samochodami spalinowymi? Redukcja emisja spalin występuje przykładowo przez:

  • Filtr cząstek stałych (DPF),
  • Reaktor katalityczny (katalizator),
  • Układ recyrkulacji spalin (EGR).

Pamiętajmy, że to nowe samochody spełniają normy dotyczące emisji spalin. Po latach na drogach ich sprawność ulega pogorszeniu, a w Polsce badania techniczne samochodów nie są przeprowadzane idealnie.

Średni wiek samochodów poruszających się na drogach to 13 lat. Na drogach wiele razy widziałem samochody z wyciętymi filtrami DPF, oraz z różnego rodzaju innymi usterkami, gdzie gołym okiem można dostrzec spaliny, gdzie często pod wpływem mocnego przyspieszenia występuje również niepełne spalanie.

Idealny przykład? Tunele, szczególnie te długie.

Skupię się na porównaniu Norwegii oraz Madery, ponieważ oba kraje posiadają dużą ilość długich tuneli, a ich krajobraz jest bardzo podobny.

W Norwegii coraz częściej wyłączany jest system wentylacyjny w tunelach, ponieważ samochodów elektrycznych jest coraz więcej, a tym samym spaliny się nie zbierają. Tunele, mimo swoich długości mają dobrą widoczność, można również przejechać z otwartą cyrkulacją powietrza w samochodzie.

Na Maderze duża większość samochodów to samochody spalinowe. Mimo włączonego systemu wentylacyjnego, spaliny ograniczają widoczność, a jazda z otwartą szybą lub dachem powoduje duże trudności w oddychaniu. Mimo że spaliny nie są widoczne na otwartej przestrzeni, dają o sobie znać w takich miejscach.

Samochody elektryczne w Polsce, które nie emitują spalin, a energia pochodzi z elektrowni węglowych, są mimo wszystko bardziej ekologiczne od samochodów spalinowych. Silniki spalinowe mają niższą sprawność całkowitą od sprawności całkowitej elektrowni węglowej, gdzie dodatkowo występuje kontrola każdego punktu wytwórczego.

Co z produkcją samochodu elektrycznego? Może samochody elektryczne są jednak mniej ekologiczne, kiedy uwzględnimy wyzwolone CO2 podczas produkcji samochodu?

Polecamy raport TU Eindhoven.

Pamiętajmy również że emisja NOx, SOx, CH4, … do atmosfery jest groźniejsza niż emisja CO2.

Galeria