Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych to największa organizacja branżowa, kreująca rynek elektromobilności i technologii wodorowych w Polsce i regionie CEE. PSPA zrzesza ponad 120 przedsiębiorstw, tym samym będąc 3. pod względem liczby zrzeszonych podmiotów prawnych organizacją branżową w Europie. Wszystkie zrzeszone podmioty, działają wspólnie w kierunku ukształtowania odpowiedniego otoczenia gospodarczego i prawnego, pozwalającego na dynamiczny rozwój zero- i niskoemisyjnych technologii w transporcie.

Avitron, dzięki członkostwie w PSPA współtworzy najliczniejszy w Polsce zespół ekspertów i praktyków elektromobilności.

Wspólnie napędzamy elektromobilność!