W grudniu Avitron Polska dołączył do członków wspierających Polska Izbę Rozwoju Elektromobliności. PIRE jest organizacją pozarządową zrzeszającą podmioty działające w branży e-mobility. Jej głównym celem jest rozwój elektromobilności w polskich miastach. Wraz z samorządami i firmami tworzy odpowiednie warunki, aby obecni użytkownicy pojazdów spalinowych mogli bezpiecznie i komfortowo przesiąść się do elektrycznych odpowiedników.

Dzięki członkostwie w Polskiej Izbie Rozwoju Elektromobliności jesteśmy w stanie uczestniczyć w tworzeniu rynku elektromobilności w Polsce. Nasze wsparcie techniczne i bogate doświadczenie PIRE, dotyczące rynku elektromobilności pozwoli na szybszy rozwój branży.

Wspólnie promujemy elektromobilność!